Registrace

RADEČ 13.7.2024

Níže najdete registraci k závodu v Radči dne 13.7.2024. Seznam registrovaných najdete tady. Chcete-li se ze závodu odhlásit, kontaktujte nás na: autoklubradec@gmail.com.

Vyplněním údajů ve formuláři a jeho odesláním uděluji souhlas Autoklubu Radeč z.s., zájmovému spolku zapsanému ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 7619, se sídlem 224, Úpice 542 32, ke zpracování uvedených osobních údajů za účelem organizace závodu a za účelem poskytování dalších informací vztahujících se k evidenci výsledků jednotlivých závodů a následnému zpracování. Data budou uchovávána pouze na dobu nezbytně nutnou k organizaci akcí aktuální závodní sezóny. Z akce může být pořizována fotografická a video dokumentace, která může být prezentována ve veřejném prostoru (internet, propagační materiály Autoklubu Radeč).